Bemutatkozás

Üdvözöljük a Növénybiológiai Csoport honlapján!

A közel kétszáz éves Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon 1995-ben jött létre a Növénytermesztési Intézet, ezen belül a Növényélettan és Növényi Biotechnológia Tanszék, melynek vezetője Prof. Dr. Ördög Vince, egyetemi tanár lett. Az átszervezéseket követően a tanszékből 2009-ben jött létre a Növénybiológiai Intézet, majd 2016. november 8-tól a Növénytermesztési Tanszékkel együtt közösen Növénytudományi Tanszék néven működik tovább. A tanszéki Csoport oktatói részt vesznek a növény- és állattudományokhoz kapcsolódó felsőoktatási szakképzésekben (FOSz), alap (BSc) és mester (MSc) képzésekben, valamint a növényvédelmi szakmérnökképzésben, elsősorban a növényélettani és növényi biotechnológiai tantárgyak oktatásával. A Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer- tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola Haberlandt Gottlieb Növénytudományi Doktori Programja a tanszéki Csoport irányításával működik.

Az SZE MÉK Növénytudományi Tanszék Növénybiológiai Csoportja  már több mint két évtizede vizsgálják elsősorban a talajból izolált mikroalgák és cianobaktériumok mezőgazdasági felhasználásának lehetőségeit. A kísérletekhez, vizsgálatokhoz és mérésekhez a szokásos kémiai és mikrobiológiai laboratóriumok mellett törzsfenntartó és algatenyésztő laboratóriumok állnak rendelkezésre. A törzsfenntartó szoba 1200-1500 törzs ellenőrzött körülmények közötti befogadására alkalmas. A tanszéki Csoport mintegy ezer cianobaktérium és mikroalga törzsből álló gyűjteménye hazánkban egyedülálló. A szabályozott hőmérsékleti és fényviszonyokat biztosító 3 algatenyésztő szobában 432 törzs vagy tenyészet szaporítható egyidejűleg. Segítségükkel nagyszámú összehasonlító bioteszt és algakísérlet állítható be ugyanabban az időben.

 

Elérhetőségünk:
Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Növénytudományi Tanszék
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 15-17.
Telefonszám: +36 96 566 686

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55