Alap (BSc) képzés

Növényélettani tantárgyak programja

Sejtélettan, a szerkezet és működés egysége, membránok, kloroplasztisz, mitokondrium. Az anyagcsere energetikája, kemiozmotikus elmélet. Vízgazdálkodás, vízpotenciál, vízfelvétel, vízszállítás, vízleadás, vízmérleg. Ásványi anyagcsere, esszenciális elemek, hiánytünetek, oldott anyagok felvétele, szállítása, nitrogén-anyagcsere. Fotoszintézis fény- és sötétszakasza. Légzés. Növényi növekedés- és fejlődés élettana, növényi hormonok. Külső tényezők hatása a növények fejlődésére, növekedésére. Stresszélettan, vízhiánystressz, alacsony és magas hőmérséklet hatása a növényre.

 

Növényi biotechnológiai tantárgyak programja

A növényi sejt és szövettenyészetek anyagcseréje, tápközegek. Növényi szomatikus sejtkultúrák. Szövet differenciáció, növényregeneráció, szomatikus embriógenezis. Az ivaros szaporodás biotechnológiája (embriókultúrák, embriófejlődés in vivo és in vitro, haploid és triploid tenyészetek, in vitro termékenyítés, apomixis biotechnológiája). Az ivartalan szaporodás biotechnológiája (vegetatív szervek kultúrái, merisztéma tenyészetek, in vitro vegetatív mikroszaporítás, in vitro génbank). Növényi protoplasztok. Mutánsizolálás sejt- és szövettenyészetekben (szomaklonális, gametoklonális variabilitás). Genetikailag módosított (GM) növények (biotikus stresszrezisztens transzgénikus növények, abiotikus stresszrezisztens transzgénikus növények, anyagcseréjükben módosított transzgénikus növények, fejlődésben módosított transzgénikus növények). A növényi géntechnológia törvényi szabályozása. Mikroalga biotechnológia.

 

Biotermékektől a géntechnológiáig c. fakultatív tantárgy programja

A tantárgy áttekintést nyújt a növényi alapanyagú biotermékek előállításáról (biotermesztés); a növényekben található természetes hatóanyagokról, azok alkalmazási lehetőségeiről (élvezeti termékek, élelmiszer adalékok, állati takarmányok, gyógyszerek, stb.); a növények tradícionális és a modern, géntechnológiai módszerek által segített javításáról (nemesítéséről); a megváltozott tulajdonságokkal rendelkező növények felhasználásáról. Célja: a biotermesztés és a géntechnológia közötti vélt és valós ellentmondások megvilágítása, továbbá a két terület lehetséges kapcsolódási pontjainak felvázolása.

 

Neptun-kód

Tantárgy neve

MANABNN2723

Növényélettan

MKNABNN2825

Növényélettan

MMNABNN2925

Növényélettan

MNNABNN5923

Növényélettan

MNLABNN8123

Növényélettan

MMLABNN3025

Növényélettan

MKLABNN5225

Növényélettan

MÁLABNN5723

Növényélettan

 

MNNABNN6042

Növényi biotechnológia

MNLABNN8242

Növényi biotechnológia

 

Fakultatív tantárgyak:

M5NCBNN3112

Növényi biotechnológia

M6NCBNN5612

Biotermékektől a géntechnológiáig

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55