Mester (MSc) képzés

Növényélettani tantárgyak programja

A tantárgy a különböző BSc szakok általános növényélettani ismeret anyagára épülve a növényélettan speciális témaköreivel foglalkozik. Ezek: a növények vízháztartása (a vízpotenciál fogalma, jelentősége, a növények vízmérlege); a növények tápanyag gazdálkodása (esszenciális tápelemek, hiánytünetek); a növények nitrogén anyagcseréje; a fotoszintézis (fény- és szénredukciós szakasz jellemzői, környezeti tényezők hatása); a növekedést szabályozó anyagok (auxinok, citokininek, gibberellinek, egyéb növényi hormonok) előfordulása, szerkezete, bioszintézise, szállítása, anyagcseréje és funkciója; növénykezelések növényi növekedést szabályozó anyagokkal; a növény és a biotikus környezet kapcsolata; beteg növény élettana, növényi stresszélettan.

 

Növényi biotechnológiai tantárgyak programja

A növényi biotechnológia fogalma, területei, tárgya, célja, módszerei, története. Növényi szomatikus sejtkultúrák, kallusztenyésztés. Növény regeneráció (morfogenezis):
élettani alapok, organogenezis, szomatikus embriógenezis. Növényi protoplasztok tenyésztése: protoplasztok izolációja, tenyésztése. Szomatikus hibridizáció: protoplaszt fúzió, hibridsejtek, növények azonosítása. Mutánsok izolálása sejt- és szövettenyészetekből. Szomaklonális és gametoklonális variabilitás. A növényi géntechnológia jelentősége. Növényi gének molekuláris felépítése. Növényi gének azonosítása, géntérképek. Rekombináns DNS technika. In vitro rekombináció. Növényi gének azonosítása. Génklónozás, klóntár, klónszelekció. Géntranszfer rendszerek. Transzgénikus növény előállítás lépései. Génátviteli módszerek növényeknél. Növényi biotechnológia és növénynemesítés: ivaros szaporodás biotechnológiája (haploid tenyészetek: ovárium, ovulum, portok, mikrospóra, in vitro megporzás és termékenyítés, triploid kultúrák), embrió tenyészetek (embriófejlődés in vivo, embriófejlődés in vitro: pregerminál és posztgerminál kultúrák), vegetatív szervek tenyészetei (gyökértenyészetek, levéltenyészetek, merisztéma tenyészetek). Növényi biotechnológia és szaporító anyag előállítás: in vitro vegetatív mikroszaporítás, mesterséges (szintetikus) mag, vírusmentesítés és növényi biotechnológia, in vitro génbank. Növényi biotechnológia és növényvédelem: kórokozó rezisztens transzgénikus növények, kártevő rezisztens transzgénikus növények, gyomirtószer toleráns transzgénikus növények. GM növények a mezőgazdaságban: előnyök és hátrányok. A növényi géntechnológia rizikó tényezői. A növényi géntechnológia törvényi szabályozása. A GM növények gazdasági jelentősége.

 

Neptun-kód

Tantárgy neve

MNNAMNN3214

Növényi táplálkozás és anyagcsere élettan

MANAMNN3712

Alkalmazott növényélettan

MALAMNN5512

Alkalmazott növényélettan

MMLAMNN5312

Alkalmazott növényélettan

 

MNNAMNN3313

Növényi biotechnológia

MANAMNN3812

Növényi biotechnológia

MALAMNN5412

Növényi biotechnológia

 

Fakultatív tantárgy:

M5NCMNN6913

Növényélettan

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55