Haberlandt Gottlieb Növénytudományi Program

A program vezetője: Prof. Dr. Ördög Vince DSc, egyetemi tanár

A program egyik fő célja a növény-talaj rendszerek hasznos és káros mikroszervezeteinek a megismerése és felhasználása vagy szabályozása a termesztett növények in vitro vagy in vivo ideális növekedésének és fejlődésének biztosítására. A program keretében tanulmányozzuk:

  • a növény-talaj rendszerben előforduló, vagy mesterségesen kijuttatott mikroszervezeteknek a talaj termékenységére, valamint a növények növekedésére és fejlődésére gyakorolt hatását; 
  • hormontermelő mikroszervezetek alkalmazhatóságát rekalcitráns növények mikroszaporításában; 
  • növénykórokozók és kártevők előfordulását és az ellenük való (mikro) biológiai védekezés lehetőségét; 
  • a gyomnövények és az átlagostól eltérő minőségű talajfoltok felismerésének a javítására, valamint a talaj- és növénykezelésekre szolgáló anyagok kijuttatási pontosságának a növelésére alkalmas műszaki megoldásokat. Kutatási körünkbe tartozik a megújuló energiatermelés, különös tekintettel a mikroalgákkal történő bioüzemanyag termelésre.

Mosonmagyaróváron létrehoztuk Európa 13. legnagyobb, talajalgákat tekintve pedig a 3. legnagyobb mikroalga gyűjteményét (Mosonmagyaróvár Algal Culture Collection = MACC). Az elmúlt évtizedekben nemzetközi, az utóbbi évtizedben pedig hazai együttműködés keretében is vizsgáltuk/vizsgáljuk a mezőgazdasági hasznosíthatóság érdekében a mikroalgák:

  • növényi hormon termelését;
  • növénypatogén gombák elleni hatásosságát;
  • illékony szerves vegyületeit és
  • biohajtóanyag termelésre felhasználható lipid termelését.

Megállapítottuk, hogy a mikroalgák képesek növényi hormonok termelésére, ezért a tengeri algakivonatokhoz hasonlóan biostimuláns hatásúak a termesztett növényekre. Biotesztekkel vizsgáltuk, hogy a mikroalgák 1-2%-a fungicid hatást mutat legalább egy növénypatogén gombával szemben, aminek igazolására EU-támogatású projektekben szabadföldi kísérleteket is végzünk. Megállapítottuk, hogy a cianobaktériumok illékony szerves vegyületei rovar repellens hatásúak, amit egy EU-FP7 projektben káposzta gyökérlégy ellen bizonyítottunk. Igazoltuk, hogy a környezeti feltételek változtatásával a mikroalgák lipid tartalma 10%-ról akár 50%-ra is növelhető. A mikroalgák gyakorlati alkalmazása ma még gyermekcipőben jár, nem úgy, mint más heterotróf mikroszervezeteké, amelyek hozzájárulnak a talajban lévő növényi tápanyagok hozzáférhetőségének a növeléséhez és a szerves anyagok lebontásához. A talaj mikrobiológia, rhizobiológia eredményeit a programban a kutatási témák kiválasztásánál fokozottan figyelembe vesszük az autotróf és heterotróf mikroszervezetek kombinációjából adódó előnyök kihasználására.

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00