Haberlandt Gottlieb Növénytudományi Program

A program vezetője: Prof. Dr. Ördög Vince DSc, egyetemi tanár

A program egyik fő célja a növény-talaj rendszerek hasznos és káros mikroszervezeteinek a megismerése és felhasználása vagy szabályozása a termesztett növények in vitro vagy in vivo ideális növekedésének és fejlődésének biztosítására. A program keretében tanulmányozzuk:

  • a növény-talaj rendszerben előforduló, vagy mesterségesen kijuttatott mikroszervezeteknek a talaj termékenységére, valamint a növények növekedésére és fejlődésére gyakorolt hatását; 
  • hormontermelő mikroszervezetek alkalmazhatóságát rekalcitráns növények mikroszaporításában; 
  • növénykórokozók és kártevők előfordulását és az ellenük való (mikro) biológiai védekezés lehetőségét; 
  • a gyomnövények és az átlagostól eltérő minőségű talajfoltok felismerésének a javítására, valamint a talaj- és növénykezelésekre szolgáló anyagok kijuttatási pontosságának a növelésére alkalmas műszaki megoldásokat. Kutatási körünkbe tartozik a megújuló energiatermelés, különös tekintettel a mikroalgákkal történő bioüzemanyag termelésre.

Mosonmagyaróváron létrehoztuk Európa 13. legnagyobb, talajalgákat tekintve pedig a 3. legnagyobb mikroalga gyűjteményét (Mosonmagyaróvár Algal Culture Collection = MACC). Az elmúlt évtizedekben nemzetközi, az utóbbi évtizedben pedig hazai együttműködés keretében is vizsgáltuk/vizsgáljuk a mezőgazdasági hasznosíthatóság érdekében a mikroalgák:

  • növényi hormon termelését;
  • növénypatogén gombák elleni hatásosságát;
  • illékony szerves vegyületeit és
  • biohajtóanyag termelésre felhasználható lipid termelését.

Megállapítottuk, hogy a mikroalgák képesek növényi hormonok termelésére, ezért a tengeri algakivonatokhoz hasonlóan biostimuláns hatásúak a termesztett növényekre. Biotesztekkel vizsgáltuk, hogy a mikroalgák 1-2%-a fungicid hatást mutat legalább egy növénypatogén gombával szemben, aminek igazolására EU-támogatású projektekben szabadföldi kísérleteket is végzünk. Megállapítottuk, hogy a cianobaktériumok illékony szerves vegyületei rovar repellens hatásúak, amit egy EU-FP7 projektben káposzta gyökérlégy ellen bizonyítottunk. Igazoltuk, hogy a környezeti feltételek változtatásával a mikroalgák lipid tartalma 10%-ról akár 50%-ra is növelhető. A mikroalgák gyakorlati alkalmazása ma még gyermekcipőben jár, nem úgy, mint más heterotróf mikroszervezeteké, amelyek hozzájárulnak a talajban lévő növényi tápanyagok hozzáférhetőségének a növeléséhez és a szerves anyagok lebontásához. A talaj mikrobiológia, rhizobiológia eredményeit a programban a kutatási témák kiválasztásánál fokozottan figyelembe vesszük az autotróf és heterotróf mikroszervezetek kombinációjából adódó előnyök kihasználására.

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55