Doktori (PhD) képzés tantárgyak
A Haberlandt Gottlieb Növénytudományi Program keretében oktatásra kerülő tantárgyak

 

A tantárgy megnevezése

Tantárgyfelelős neve és tudom. fokozata

Kontakt + egyéni tanulmányi órák száma**

Kredit pontok száma

Félév

Kötelező tárgyak

A precíziós növénytermesztés és növényvédelem biológiai, technológiai, műszaki alapjai*

Neményi Miklós akadémikus

30 + 120

5

1

Kutatásmódszertan*

Varga-Haszonits Zoltán, DSc

Varga Zoltán PhD

Dóka Ottó CSc

Berzsenyi Zoltán DSc

30 + 120

5

1

Mikroalga biológia és biotechnológia

Ördög Vince CSc

Vörös Lajos DSc

30 + 120

5

 

Növényvédelem***

Kuroli Géza DSc

Érsek Tibor DSc

Reisinger Péter CSc

30 + 120

5

 

Növényi biotechnológia

Barnabás Beáta akadémikus

Molnár Zoltán PhD

30 + 120

5

 

Térinformatika és távérzékelés

Milics Gábor PhD

30 + 120

5

 

Fakultatív tárgyak

Makro- és mikroelemek a növény-talajrendszerben

Szakál Pál CSc

30 + 90

4

 

Növényélettani modellek és növénynövekedés-analízis

Neményi Miklós akadémikus

Pinke Gyula PhD

30 + 90

4

 

Kulturtársulások növényeinek rendszertana

Pinke Gyula PhD

30 + 90

4

 

Gazdasági növények biotikus és abiotikus stresszrezisztenciája

Dudits Dénes akadémikus

Molnár Zoltán PhD

30 + 90

4

 

Természetes magbank: elméleti alapok, módszerek, eredmények

Csontos Péter DSc

30 + 60

3

 

Kertészeti termelés biológiai háttere

Iváncsics József CSc

30 + 60

3

 

Makro- és mikroklíma hatások a növénytermelésre

Varga Zoltán PhD

Varga-Haszonits Zoltán DSc

30 + 90

4

 

A talaj vízgazdálkodása és a környezet

Várallyay György

akadémikus

30 + 90

4

 

Növényvédelmi Kémia

Kőmíves Tamás akadémikus

30 + 90

4

 

Mezőgazdasági gépek rendszerszerű üzemeltetése

Kacz Károly CSc

30 + 90

4

 

Növénytermesztési, termesztéstechnológiai ismeretek

Schmidt Rezső CSc

Gergely István PhD

30 + 90

4

 

Talajmikrobiológia, rhizobiológia

Bíró Borbála DSc

30+90

4

 

Növénytermesztés mikro- és makroökonómiai alapjai

Tenk Antal CSc

Hegyi Judit PhD

30+90

4

 

* A Doktori Program összes hallgatójának kötelező
** 30 kontakt óra = 1 kreditpont, 120 egyéni óra = 4 kreditpont
*** A „Növényvédelem” c. tantárgyon belül témának megfelelően választható:
a) Növénykórtan, b) Növényvédelmi állattan, c) Gyomszabályozás

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55