Szakirányú továbbképzés

Növényélettani tantárgyak programja

A tantárgy a különböző szakok általános növényélettani ismeret anyagára épülve a növényélettan speciális témaköreivel foglalkozik. Ezek: a növények vízháztartása (a vízpotenciál fogalma, jelentősége, a növények vízmérlege); a növények tápanyag gazdálkodása (esszenciális tápelemek, hiánytünetek); a növények nitrogén anyagcseréje; a fotoszintézis (fény- és sötétszakasz jellemzői, környezeti tényezők hatása); a növekedést szabályozó anyagok (auxinok, citokininek, gibberellinek, egyéb növényi hormonok) előfordulása, szerkezete, bioszintézise, szállítása, anyagcseréje és funkciója; növénykezelések növényi növekedést szabályozó anyagokkal; a növény és a biotikus környezet kapcsolata; beteg növény élettana, növényi stresszélettan.

 

Növényvédelmi biotechnológiai tantárgyak programja

A növényi sejt és szövettenyészetek anyagcseréje, tápközegek. Növényi szomatikus sejtkultúrák. Szövetdifferenciáció, növényregeneráció, szomatikus embriógenezis. Az ivaros szaporodás biotechnológiája (embriókultúrák, embriófejlődés in vivo és in vitro, haploid és triploid kultúrák, in vitro termékenyítés, apomixis biotechnológiája). Az ivartalan szaporodás biotechnológiája (vegetatív szervek kultúrái, merisztéma kultúrák, in vitro vegetatív mikroszaporítás, in vitro génbank). Növényi protoplasztok. Mutánsizolálás sejt- és szövettenyészetekben (szomaklonális, gametoklonális variabilitás). Genetikailag módosított (GM) növények (biotikus stresszrezisztens transzgénikus növények, abiotikus stresszrezisztens transzgénikus növények, anyagcseréjükben módosított transzgénikus növények, fejlődésben módosított transzgénikus növények). A növényi géntechnológia törvényi szabályozása.

 

Neptun-kód

Tantárgy neve

MNLAENN1812

Növényi táplálkozás- és anyagcsere élettan előadás NL

MNLAENN1910

Növényi táplálkozás- és anyagcsere élettan gyakorlat NL

EP118-A

Növényi táplálkozás- és anyagcsere élettan

 

MNLAENV4115

Növényvédelmi biotechnológia NL

EP130-A

Növényvédelmi biotechnológia NL

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Big Data -- Astronomy in the 2020s 2019. április 26. 18:00 - 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55